Co należy wiedzieć o transporcie kontenerów morskich. Jedną z kluczowych zasad przewozu kontenerów morskich jest tzw. roundtrip. Zasada ta pozwala na utrzymanie stałego porządku podczas załadowywania i wysyłki kontenerów do odbiorców. Na rynku transportowym, jest to nadmierna zasada wykorzystywana w transporcie kontenerów morskich. O czym jeszcze należy pamiętać, gdy jesteśmy armatorami i zajmujemy się obrotem kontenerów morskich.

Zasady skutecznego transportu kontenerów morskich

kontener-morski-uzywane

Reguła „roundtrip” ma kilka zasadniczych walorów. Oprócz wspomnianego utrzymania porządku pozwala także na zapewnienie ciągłości dostaw bez przestojów czy opóźnień. Naczelną jednak regułą, jaką należy przestrzegać, gdy kontenerów morskich transport jest utrudniony to dopilnowanie rozmieszczenia załadunku, tak by jego przewóz odbył się bez naruszeń i uszkodzeń. Transport morski kontenerów z reguły ma miejsce przy wykorzystaniu specjalnie przeznaczonych do tego dużych kontenerowców. Ich pojemność pozwala na przewiezienie nawet tysięcy kontenerów za jednym razem. Przede wszystkim należy pamiętać, by w transporcie właściwie umieścić ładunek zarówno na jak i pod pokładem. Jest to kluczowa decyzja, gdyż od niej zależy rozmieszczenie załadunku na całej linii statku wraz z zachowaniem koniecznej stabilności. Nierzadko jest to niezwykle trudne, gdy planowany jest kontenerów morskich transport na dłuższych, bardziej wymagających trasach. Inna zasada, równie ważna i niejako będącą rozwinięciem pierwszej jest dokładne rozplanowanie umieszczenia ładunku w miejscach do tego przeznaczonych. Innymi słowy, każdy kontener morski musi być umieszczony dokładnie w tym miejscu, gdzie ma trafić. Najcięższe kontenery ze względu na swoje obciążenie muszą się znaleźć na samym dole konstrukcji statku, co jest jednocześnie związane z utrudnieniami wynikającymi z rozładunku tych kontenerów, jaki musiałby się odbywać w portach na trasie ich przewozu.

Składowanie i przewóz pustych kontenerów, a cena 

kontener-morskiPodczas transportu kontenerów metodą „roundtrip” skraca się ostateczny czas dotarcia kontenera do odbiorcy końcowego. Jednakże wadą tej metody jest z reguły, znaczny koszt końcowy. Niekiedy w takiej sytuacji ma miejsce przewóz zupełnie pustego kontenera w jedną ze stron lub obie. Ostatecznie jednak kontenery morskie transport mają zapewniony w zupełnie inny, znacznie mniej kosztowny sposób. Należy pamiętać, że koszt jest znacznie niższy, gdy mamy do czynienia z dłuższą trasą. Na podstawie tego schematu ostateczne koszty są niższe z uwagi na organizację przez armatorów tzw. depotów. Są to miejsca, gdzie niekonieczne transportuje się kontenery morskie, lecz dokonuje się ich przechowywania np. na terenie całego kraju. Wówczas takie kontenery morskie transport mają zapewniony także w przypadku znacznie trudniejszych do składowania pustych kontenerów, które wymagają dalszego zwrotu czy składowania. Taka sytuacja ma przeważnie miejsce wyłącznie w transporcie kontenerów w jednym kierunku.

Cena transportu kontenerów morskich

kontener-morski-sprzedaz

O ostatecznej cenie warunkującej koszt transportu kontenerów morskich decyduje kilka czynników. Są to przede wszystkim waga oraz rodzaj przewożonego towaru, wymiary oraz całkowity koszt ubezpieczenia ładunku. Na końcową cenę składają się także lokalne ceny za przewóz, koszt przewozu według przewoźnika, a te nierzadko bardzo szybko ulegają zmianom. Całkowity koszt, jaki poniesiemy, by zapewnić kontenerom morskim transport na najwyższym poziomie jest uzależniony od znacznej ilości czynników. Można wstępnie oszacować cenę, także w przypadku przewozu towarów o mniejszych gabarytach tzw. drobnicy wykorzystując do tego kalkulator kosztów przewozu drogą morską. Jednakże i ta metoda ma wady, gdyż są to tylko kalkulacje wstępne, podające przybliżony, nieostateczny koszt całkowitego transportu. Nie zastąpią one w stu procentach wiedzy czy wieloletniego doświadczenia zaznajomionego z branżą spedytora, który będzie w stanie podać koszt transportu w tak zmiennej branży, jaką jest obecnie transport ładunku kontenerem drogą morską.

Wybór kontenera oraz transport

kontenery-morskie-cenaGdy dochodzi do momentu, że znana jest cena transportu ładunku, konieczne jest wybranie odpowiedniego kontenera. W transporcie morskim ilość kontenerów do wyboru jest znaczna. Część z nich należy do bardzo wyspecjalizowanych jednostek, a inne zapewniają wystarczający poziom jakości transportu dla większości ładunków morskich. Sposób, w jaki należy wybrać typ kontenera, zależy od jego długości podawanej w stopach. Kontenery 20′ oraz 40′ są najpopularniejsze i stanowią tutaj podstawowy wybór dla ładunku ogólnego przeznaczenia. Kontenery te mieszczą w sobie odpowiednio do 11 i 24 europalet oraz do 10 i 21 palet przemysłowych. Dla większych towarów gdzie standardowej wielkości kontenery morskie transport mają utrudniony, wykorzystuje się kontenery morskie o znacznie zwiększonych gabarytach, zwłaszcza wysokości. Są to tzw. kontenery HC czyli High Cube. Innym przykładem kontenera wyższej klasy są tzw. “Kontenery 40HQ”. Kontenery te wykorzystuje się przeważnie jako kontenery do przewozu specjalistycznego ładunku np. Open Top czy Flat Rack oraz kontenery chłodzące, czy cysterny.