Jak przebiega upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka jest przede wszystkim postępowaniem sądowym, które przeznaczone jest wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Jak można łatwo wydedukować, upadłość umożliwiona została jedynie osobom, które nie są wypłacalne, czyli nie będą w stanie regulować wszystkich swoich zobowiązań przez okres co najmniej trzech miesięcy. Nadrzędnym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie, które może podlegać na umorzeniu całości lub części długów, czy zaspokojeniu wierzycieli.

Jak przebiega upadłość konsumencka?

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, inicjuje wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to etap, na którym sąd bada, czy dany wniosek o ogłoszeniu upadłości spełnia długą listę wymogów formalnych, po czym dokonuje oceny, co do spełnienia przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz czy nie mają miejsca okoliczności skutkujące jego oddaleniem. Chociaż przepisy tego nie wymagają, sąd zajmuje się wyznaczeniem rozprawy celem przesłuchania wnioskodawcy. Po dojściu jej do skutku wydawane jest postanowienie. To właśnie wtedy sąd może ogłosić upadłość firmy lub oddalić wniosek.

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa odpowiedzialne jest za dalszy etap, czyli właściwe postępowanie upadłościowe, prowadzone przez syndyka pod nadzorem sędziego komisarza. Syndyk w jego toku ustala skład masy upadłości, odpowiada za sporządzenie listy wierzytelności, sprzedaje składniki masy upadłości oraz dokonuje podziału uzyskanych w taki sposób środków między wierzycielami znajdujących się na liście wierzytelności. Oczywiście w zależności od sytuacji majątkowej upadłego przedsiębiorcy, koniec tego etapu następuje poprzez wykonanie ostatecznego kroku, w postaci podziału masy upadłości, rzecz jasna jeżeli upadły konsument jeszcze jakiś majątek posiada. Na takim etapie na wniosek upadłości jednoosobowej działalności gospodarczej może zostać zwołane zgromadzenie wierzycieli, które będzie miało na celu zawarcie układu. Przyjęcie takiej oferty przez wierzycieli, tuż po jego zatwierdzeniu przez sąd skutkuje szybkim zakończeniem procedury upadłości konsumenckiej.

Po zakończeniu właściwego postępowania o upadłość działalności gospodarczej, przez sąd zostaje wydane postanowienie o ustalenie planu spłaty wierzycieli. W tym przypadku sąd działa z urzędu, przez co nie jest potrzebny wniosek upadłego, czy też jego wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli ustala się w drodze postanowienia, które wydawane jest przez sąd po wysłuchaniu syndyka, wierzycieli oraz najważniejszego, czyli upadłego. Aby tego dokonać, zwołuję się rozprawę. W przypadku, w którym plan spłaty wierzycieli znacząco odbiega od oczekiwań upadłego, ma on możliwość wniesienia zażalenia. To właśnie plan spłaty wierzycieli odpowiada za określenie, w jakim czasie oraz w zakresie upadły konsument ma możliwość spłacenia niewykonanych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań, jak i jaka część niespłaconych zobowiązań zostanie umorzona po wykonaniu wyżej wymienionego planu. W kompetencjach sądu nie jest ustalanie planu spłaty wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja upadłego przedsiębiorcy w sposób jasny wykazuje, iż nie byłby on zdolny do dokonania wpłat. Jest to przypadek, w którym sąd wydaje postanowienie o umorzenie zobowiązań upadłego konsumenta bez konieczności ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Zobacz koniecznie:

Upadłość konsumencka – czy warto ją ogłosić?

Zastanawiając się jakie korzyści daje upadłość konsumencka i czy w ogóle warto złożyć wniosek o przeprowadzenie takiego postanowienia, warto przeczytać poniższe. Wszystko zależy głównie od tego, czy majątek oraz warunki do jakiejkolwiek spłaty zobowiązań są możliwe. Jeżeli tak, to ma się tę szansę na uwolnienie od wszystkich długów, które automatycznie zostają pokryte albo ze sprzedaży składników majątku, czy też wskutek spłacania rat ustalonych przez sąd w planie spłaty wierzycieli. Jedną z korzyści postępowania upadłościowego jest przede wszystkim wstrzymanie windykacji oraz wszelakich postępowań egzekucyjnych, a więc przysłowiowy święty spokój. Taka osoba ma możliwości także zostać bez dachu nad głową, gdyż przepisy przewidują zapewnienie niezbędnych środków na wynajem mieszkania. Kiedy więc opłaca się upadłość konsumencka oraz co dalej może stać się po jej ogłoszeniu? Większość osób, które składają wniosek, liczy przede wszystkim na umorzenie długów. W praktyce jest to możliwe tylko wtedy, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku, jak i jest trwale niezdolny do spłaty zadłużenia, tym powodem może być poważna choroba. Kancelaria konsumencka zawsze jest gotowa na wyciągnięcie pomocnej dłoni.

Należy mieć przy uwadze przebieg całego postępowania upadłościowego, który uzależniony jest od sytuacji majątkowej oraz finansowej konsumenta. Niemniej jednak postępowanie upadłościowe w przedmiocie upadłości konsumenckiej można podzielić na trzy ważne etapy, czyli postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, postępowanie upadłościowe oraz wykonanie planu dotyczącego spłatę wierzycieli.