Pełna księgowość

Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a […]