Implanty zębów Wrocław. Brak objętości kości w okolicy ubytku zęba jest jednym z najczęstszych względnych przeciwwskazań do implantacji. Według statystyk 70% implantów zębowych jest umieszczanych w przypadku zaniku kości szczęki o różnym nasileniu. Aby rozwiązać ten problem, wielu pacjentom naszego gabinetu stomatologicznego we Wrocławiu zalecamy odpowiedni rodzaj przeszczepu kości. Przeszczepy kostne (osteoplastyka, podniesienie zatok, augmentacja kości) to zabiegi polegające na odbudowie tkanki kostnej, która pozwala na stworzenie łożyska wystarczającego do wszczepienia implantu. W wielu przypadkach przeszczep kostny jest wykonywany jednocześnie z implantacją, a w niektórych sytuacjach jest rozdzielany.

Przeszczep kości przed wszczepianiem implantów zębów we Wrocławiu?

Korzenie naturalnych zębów znajdują się w gąbczastej części kości szczękowej, zwanej wyrostkiem zębodołowym. Ten obszar szczęki jest usiany naczyniami krwionośnymi i nerwami. Parametry wyrostków zębodołowych nie są wartościami stałymi i zmieniają się pod wpływem różnych czynników: intensywności obciążenia żuciem, pourazowego usuwania zębów, chorób endokrynologicznych czy ogólnoustrojowych stawów i kości. Przed wszczepieniem implantów zębów we Wrocławiu przeprowadzamy dokładną diagnostykę stanu kości szczękowej i w razie takiej potrzeby wykonujemy odpowiedni zabieg.

Implanty zębów Wrocław
Implanty zębów Wrocław – 27th

Zastanów się, jak brak nacisku na żucie wpływa na kość szczęki z powodu ekstrakcji zęba. Korzenie dzięki stałemu obciążeniu żuciem utrzymują wyrostki zębodołowe w dobrej kondycji. Wraz z utratą jednego lub więcej zębów kość szczęki w okolicy ubytku uzębienia przestaje odczuwać ucisk i stopniowo zanika. Utrata lub resorpcja kości rozpoczyna się kilka miesięcy po ekstrakcji zęba i może trwać aż do całkowitej utraty pierwotnej objętości. W zależności od umiejscowienia ubytku resorpcja tkanki kostnej zachodzi na różne sposoby. Ze względu na fakt, że gęstość kości w szczęce górnej jest kilkakrotnie mniejsza niż w dolnej, znacznie szybciej dochodzi do zaniku wyrostka zębodołowego górnego. Jeśli więc w żuchwie proces obkurczania kości zaczyna się po 6-12 miesiącach, to w szczęce górnej zaczyna się już 2-3 miesiące po ekstrakcji zęba.

Rodzaje przeszczepów kostnych pod implanty zębów we Wrocławiu

W celu odbudowy utraconej objętości kości i umieszczenia implantu zębów we Wrocławiu stosujemy następujące technologie:

Rozszczepienie kości wyrostka zębodołowego

Wyrostek zębodołowy w okolicy ubytku zęba jest piłowany wzdłuż grzbietu za pomocą noża dentystycznego. Powstały otwór poszerza się wiertłami o różnych średnicach, po czym wkręca się implanty zębów. Ubytki pozostałe po obu stronach wypełnia się syntetycznym lub naturalnym wypełniaczem osteoplastycznym, pokrytym membraną, a płat dziąsłowy zostaje zaszyty. 3-6 miesięcy po zakończonej regeneracji tkanek na implantach umieszcza się łączniki i tymczasowe korony zębów.

Planując założenie implantu zębowego we Wrocławiu implantolog analizuje wskazania do takiego zabiegu. Ta technologia przeszczepów kostnych służy do odbudowy kilku zębów z poziomą resorpcją wyrostka zębodołowego o grubości co najmniej 2 mm. Ważne: metoda umożliwia wykonywanie przeszczepów kostnych jednocześnie z implantacją zębów, sprzyja szybkiej regeneracji tkanki kostnej i nie wymaga operacji pobrania materiału kostnego autogenicznego.

Przeszczep bloku kostnego

Zabieg ten przed implantacją zębów we Wrocławiu odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie kość dawcy pobierana jest z okolicy podbródka, z guzków brakujących zębów mądrości w górnej szczęce, w rzadkich przypadkach z kości biodrowej. W drugim etapie materiał kości wszczepia się w żądany obszar szczęki za pomocą tytanowych śrub. Następnie zregenerowany obszar zamykany jest dwuwarstwową membraną wchłanialną i ukryty pod płatem dziąsłowym.

Wskazania: odbudowa jednego lub więcej zębów z silną resorpcją kości na szerokość lub wysokość. Ważne: użycie własnej kości znacznie zwiększa szanse na pomyślną regenerację bloku kostnego. Ten rodzaj przeszczepu kości nie pozwala od razu przystąpić do implantacji. Implant zakłada się dopiero po 6-12 miesiącach od pierwszej operacji.

Sterowana regeneracja kości

W naszym gabinecie stomatologicznym we Wrocławiu chirurg otwiera dziąsło, po czym wprowadza w okolicę naturalny materiał zastępujący kość. Obszar pokryty jest dwuwarstwową błoną kolagenową do sterowanej regeneracji kości i zostaje zszyty. Zamiast resorbowalnej membrany można zastosować nieresorbowalną folię na siatkowej ramie tytanowej. Wskazania: stosowany przy niewielkich i umiarkowanych zanikach tkanki kostnej na szerokość i wysokość.

Podniesienie zatokowi szczękowej

Podczas zabiegu wykonywanego w naszym gabinecie stomatologicznym we Wrocławiu chirurg stomatolog unosi dno zatoki szczękowej, a powstałą jamę wypełnia syntetycznym wypełniaczem kostnym. W zależności od tego, w jaki sposób wykonywane są czynności mające na celu skorygowanie dna zatoki szczękowej, następuje podniesienie zatoki zamkniętej i otwartej.

Wskazania: górna szczęka w okolicy 5-7 zębów żujących z bliskim położeniem zatok szczękowych. Ważne: w większości przypadków implantacja https://doboszimplanty.pl/ w szczęce górnej odbywa się jednocześnie z podniesieniem zatoki. Ceny augmentacji kości podczas wszczepiania implantów zębów we Wrocławiu https://www.podpodlogowe.pl/implanty-zebow-we-wroclawiu/ kształtują się pod wpływem następujących czynników: stopnia zaniku tkanki kostnej, wybranej technologii augmentacji, zastosowanych materiałów.

Dobosz Implanty Zębów
aleja Piastów 3
70-325 Szczecin
+48 91 485 02 74
www.doboszimplanty.pl