Nauczyciele w szkołach mają przed sobą coraz większe wyzwania. Współczesna młodzież dobrze duże sie w obsługę wszelkiego rodzaju urządzeń jak komputery czy smartfony, mało tego, spędza w tych urządzeniach dużą część dnia. Ma to wiele minusów, a jednym z nich jest mniejsza zdolność skupienia się podczas lekcji. Od nauczycieli wymaga się nie tylko wiedzy, ale również znajomości atrakcyjnych metod przekazania wiedzy. Jak więc zrealizować atrakcyjne dla dzieci zajęcia?

Tablica większości pewnie kojarzy się ze szkołą. Niekoniecznie jest to jednak skojarzenie pozytywne. Nikt nie lubił być do niej wywoływanym przez nauczyciela, więc wiele osób uważa to wręcz za swoją szkolną traumę. Wiązało się to ze stresem, często złą oceną czy też brudnymi od kredy dłońmi. Na szczęście coraz częściej zastępowana jest przez nowoczesne tablice interaktywne. Dzięki rządowej pomocy w ramach programu “Aktywna tablica”  co roku kilka tysięcy szkół może wyposażyć się w takie tablicę. Podnosi to jakość kształcenia w szkołach.

 

O programie “Aktywna tablica”

Podstawowym celem rządowego programu “Aktywna tablica” jest rozwijanie szkolnej infrastruktury, dofinansowując zakup nowoczesnych urządzeń dydaktycznych jak tablica interaktywna czy też rzutkim. Drugim celem jest podnoszenie poziomu kompetencji nauczycieli. W ramach tego programu każda szkoła podstawowa może ubiegać się o dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej, monitora interaktywnego, projektora czy też nagłośnienia – narzędzi nowoczesnej edukacji. Program przewidziany jest na lata 2017 do 2019 i docelowo ma objąć ponad 15000 szkół w całej Polsce. Warto zaznaczyć, że w projekcie mogą uczestniczyć zarówno prywatne jak i publiczne placówki. Na jakie dofinansowania mogą liczyć szkoły? Maksymalną wnioskowaną kwotą jest 14 000 zł brutto, przy czym szkoła musi być przygotowana na 20% wkładu własnego. Tak, więc jedna szkoła może złożyć wniosek na maksymalną kwotę 17 500 zł, z czego 3 500 zł pochodzi z budżetu własnego. Za taką kwotę można już zakupić nowoczesny sprzęt.

 

Jak działa tablica interaktywna?

Na rynku dostępne są cztery rodzaje tablic interaktywnych: dotykowe, elektromagnetyczne, działające na podczerwień oraz optyczne. Wybór zależy głównie od potrzeb i możliwości finansowych. Co zawiera taki zestaw? Do prawidłowego działania tablicy interaktywnej oprócz niej samej potrzebny jest jeszcze projektor oraz komputer. Komputer to miejsce dowodzenia. Konieczne jest jego podłączenie zarówno do tablicy jak i projektora. Przesyła on treści, które są później widoczne na tablicy do projektora, a następnie na tablicy interaktywnej. Zapewnia to wygodną obsługę tablicy na swoim komputerze i odwrotnie. Ważną sprawą jest, aby do określonego rodzaju tablicy, dobrać odpowiedni rodzaju projektora. Głównie chodzi o format obrazu zarówno samej tablicy jak i projektora – muszą być one takie same, po to aby w pełni wykorzystać powierzchnię tablicy. Oprócz funkcji wyświetlania obrazu, po tablicy możemy również swobodnie pisać. Tak jak na zwykłej tablicy. To duże ułatwienie i przyjemne zastąpienie starych, tradycyjnych, kredowych tablica. Sama obsługa tablicy interaktywnej jest bardzo prosta, już po kilku użyciach można dojść do wprawy.

 

Zalety użytkowania tablic interaktywnych

Wzmożona popularność tablic interaktywnych wynika nie tylko z faktu ich atrakcyjności, ale przede wszystkich możliwości podnoszenia jakości szkolenia. Jakie korzyści niesie ze sobą użytkowanie takich tablic, zakupionych w ramach programu “Aktywna tablica”. Poniżej kilka z nich:

  • uczniowie są bardziej zainteresowani lekcją, aktywniej w niej uczestniczą skupiając uwagę na tablicy,
  • obsługa dotykowego ekranu jest bardzo prosta i intuicyjna, wystarczy użyć palca,
  • mobilne stojaki, umożliwiają łatwe przenoszenie tablicy między salami lekcyjnymi,
  • bezpieczne i wygodne korzystanie, zastosowana w ekranach technologia chroni oczy,
  • atrakcyjne wykorzystanie programów multimedialnych, filmów, materiałów dydaktycznych i treści z Internetu,
  • możliwość obserwacji i oglądania materiałów na dużym ekranie,
  • nauczyciele mają większe pole manewru, lekcja może być prowadzona według wielu różnych scenariuszy.

Rosnące zainteresowanie tablicami

Wymagania stawiane przed nauczycielami w szkołach są coraz większe. Lekcje muszą być nie tylko odpowiednio przygotowane od strony merytorycznej, ale również przedstawione w ciekawy dla dzieci sposób. Stąd coraz więcej szkół decyduje się na zakup tablic interaktywnych. Doceniają ich dydaktyczny charakter oraz atrakcyjność zajęć prowadzonych na takich tablicach. Dzięki rządowemu wsparciu w postaci programu “Aktywna tablica” dostęp do nowoczesnego sprzętu, jak tablica interaktywna, jest ułatwiony. Szkoły podstawowe w całej Polsce mogą liczyć na pomoc finansową przy zakupie takiego sprzętu. Daje on nauczycielom większe pole manewru podczas przygotowywania scenariusza lekcji, sama obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna a dzieci chętniej uczestniczą aktywnie w lekcjach na takich tablicach.