Prowadząc duży zakład produkcyjny czy też zarządzając magazynami, halami czy innymi budynkami, każdego dnia musisz myśleć o bezpieczeństwie pracujących tam osób. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń, jest zagrożenie pożarowe. Może ono spowodować ogromne zniszczenia materialne powodując wielomilionowe straty, które mogą narazić firmę na bankructwo. Historia bardzo dobrze zna przypadki, gdzie po pożarze dana firma nie była się już w stanie podnieść. Dodatkowo, pożar w miejscu gdzie jest wielu pracowników, zagraża ich bezpieczeństwu i życiu. Należy, więc robić wszystko by unikać takich sytuacji. Co więc można zrobić? Przede wszystkim należy wyposażyć firmę w sprzęt ppoż. i poddawać je częstej kontroli.

Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów w firmach?

Większość dużych firm, magazynów czy też zakładów jest wysoce narażona na możliwość powstania ognia i wybuchu pożaru. Wpływ na to mają znajdujące się tam substancje chemiczne i biologiczne oraz inne materiały łatwopalne. To właśnie, dlatego tak dużą uwagę przykłada się bezpieczeństwu przeciwpożarowemu w zakładach pracy. Jakie są jednak najczęstsze przyczyny pożarów w miejscach pracy? Niestety, winę za wybuch większości pożarów ponoszą sami pracownicy firmy i to na różnych szczeblach. Wiele pożarów powstaje na skutek nieodpowiedzialnego działania i niestosowania się lub lekceważenia przeciwpożarowych regulaminów. Jakie uchybienia najczęściej wyłapywane są podczas kontroli? To przede wszystkim zasłonięte czujki dymu, które zasłaniają pracownicy, którzy chcą palić papierosy na terenie firmy. Taka zasłonięta czujka może nie działać właściwie przez co naraża pracowników na niebezpieczeństwo. Dodatkowo, wiele dróg ewakuacyjnych jest nieodpowiednio oznaczone lub nie działają na nich awaryjne oświetlenia, które powinny załączyć się w momencie odcięcia prądu. Kolejnymi poważnymi uchybieniami są umieszczanie łatwopalnych substancji w okolicach źródła ognia oraz brak odpowiedniego sprzętu ppoż. Wszystkie te rzeczy, zazwyczaj są wynikiem złego planowania, złej edukacji przeciwpożarowej pracowników a także lekceważącego stosunku do przepisów przeciwpożarowych. Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów w miejscu pracy?

  • zaprószenie ognia od działających maszyn i urządzeń,
  • pozostawiania niedopałków papierosów przez pracowników,
  • nieprawidłowe zabezpieczenie instalacji elektrycznej lub wadliwe jej działanie,
  • umieszczanie łatwopalnych substancji w okolicach ognia,
  • złe zabezpieczenie i przechowywane materiały łatwopalne.

Sprzęt gaśniczy na wyposażeniu firmy

Firmy i zakłady są zobowiązane do posiadania odpowiedniego sprzętu ppoż na terenie firmy. Mimo, iż jest to nie tylko sztywny zapis prawa, ale również rezultat zdrowego myślenia, które ma na celu ochronę zdrowia i życia, wielu przedsiębiorców zapomina lub celowo unika zakupów odpowiedniego sprzętu ppoż. Jakie są, więc wymagania co do sprzętu dla firm? Obowiązkowo wymagany jest podręczny sprzęt gaśniczym. Różnice w konieczności jego zakupu wynikają jedynie z wielkości zakładu. Dla małej firmy czy też biura wystarczające będą przenośne gaśnice o niewielkiej wadze i prostej obsłudze. Dla większych obiektów, budynków i terenów zalecany będzie zakup dużych gaśnic lub agregatów przeciwpożarowych. Odpowiednie przepisy zalecają stosowanie zarówno gaśnic przenośnych jak i agregatów gaśniczych. Inne sprzęty ppoż, mogą być stosowany według własnego uznania. Należy jednak w pierwszej kolejności uzgodnić liczbę wymaganych środków ze specjalistami z dziedziny zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz Państwową Strażą pożarną oraz przy współpracy z odpowiednimi służbami jak np. Państwowa Straż Pożarną. Oprócz przenośnego sprzętu ppoż. firmy powinny być również wyposażone w urządzenia ostrzegawcze i urządzenia gaśnicze. Szczególną rolę pełnią tutaj wszelkiego rodzaju czujki i czujniki, których zadaniem jest informowanie o zbliżającym się zagrożeniu pożarowym. Dodatkowo, przez specjalny system, zintegrowany z działaniami Straży Pożarnej, może on powiadamiać właściwe organy o wystąpieniu pożaru. Zastosowanie takich systemów znacznie poprawia bezpieczeństwo pracy zakładu.

Przeprowadzaj regularne kontrole

Samo posiadanie odpowiedniego sprzętu ppoż. nie zapewnia stuprocentowego bezpieczeństwa. Ważne, żeby posiadane wyposażenie i sprzęt działały bez zarzutu i w momencie wystąpienia pożaru zadziałały. Stąd tak ważne jest przeprowadzanie cyklicznych kontroli sprzętu ppoż. Mowa tutaj w szczególności o systemach przeciwpożarowych i systemach wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. W wielu zakładach, kontrola takiego zakładu odbywa się przynajmniej raz w miesiącu a wielu przypadkach nawet częściej. Regularnej kontroli powinny zostać poddane również gaśnice i agregaty gaśnicze. Według zaleceń producentów, takie kontrole powinny być przeprowadzane przynajmniej raz na pół roku. Taka częstotliwość badania stanu urządzeń pozwoli mieć pewność, że w przypadku prawdziwego zagrożenia, zadziałają one bez zarzutów, chroniąc zdrowie i życie pracowników danego zakładu.