Pełna księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. W artykule spotkamy się z pojęciem ksiąg rachunkowych są prowadzone na podstawie dowodów księgowych, ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia odpowiedniej formy rachunkowości zgodnie z prowadzonym rodzajem działalności. Księgowość uproszczona oznacza osobistą odpowiedzialność, brak odrębnej osobowości prawnej oraz kapitał własny. Pełna księgowość to bardziej rozwinięty i skomplikowany sposób prowadzenia ewidencji naszej firmy. Ewidencja taka obejmuje przychody oraz koszty firmy, stan oraz majątek całego przedsiębiorstwa w tym również wyposażenie, towar, stan kont oraz gotówki. Jak wyżej wspomniałem jest to skomplikowany system ewidencjonowania jednak jest również dokładny i dzięki temu w sposób najbardziej autentyczny odzwierciedla sytuację finansową firmy.

Polecamy:

Jaka forma rozliczeń?

Pełna księgowość
Pełna księgowość

W przepisach nie ma narzuconego rodzaju księgowania i sposobów rozliczania się z urzędem skarbowym. Z własnego doświadczenia dodam, że niektóre formy należy stosować w swoim przedsiębiorstwie po, mimo że większości jedynie można. Ważne jest, aby na początku określić nasze przedsiębiorstwo, ponieważ do pewnego stopnia rozwoju niektóre formy księgowania są możliwe inne natomiast inne już nie https://skwp.krakow.pl/. Podstawą jest fakt, że do tego rodzaju rozliczeń są zobowiązane osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie z zastrzeżeniem, że ich przychód za ubiegły rok wynosi minimum półtora miliona euro. Oznacza to, że jeżeli przychody nie osiągnęły takie wartości to pełna księgowość nie jest wymagana i można skorzystać z innej formy rozliczenia. Dla świeżo upieczonego przedsiębiorcy przejście na pełną przedsiębiorczość może być dużym wyzwaniem, ponieważ jest ona bardzo skomplikowana.

Księgowość samodzielnie, czy z biurem rachunkowym?

Z tej racji zaleca się zatrudnienie księgowego udanie do profesjonalnego biura rachunkowego. Jeżeli popełnimy, jakikolwiek błąd w księgach to jego skutki mogą dosyć mocno odbić się na naszej firmie. Pełna księgowość jest najbardziej szczegółowym i precyzyjnym sposobem na rozliczenie każdej wartości pieniężnej jak tylko pojawia się w naszej firmie. Dzięki temu informacje zebrane podczas ewidencji doskonale pokazują kondycję finansową naszej firmy. Pełna księgowość prowadzona przez biuro EKB czuwa również nad spisem, czyli waśnie ewidencją majątku i źródeł jego finansowania, stanowi także świetne źródło informacji dla przedsiębiorców. Doskonale to widać na przykładzie wielkich firm, które mają wiele źródeł finansowania.

Dzięki skrupulatnej ewidencji możemy dostrzec wszelkie zmiany zachodzące w organizmie firmy, a także zaobserwować tendencje, jakie nadciągają. Pełna księgowość wymaga także sprawozdania, które w głównej mierze pokazują ruch finansowy. Przykładowo, na co zostały przeznaczone zyski czy skąd były pozyskiwane. Jeżeli o kadrę chodzi to pełna księgowość oferuje karty wynagrodzeń, dzięki którym rozliczamy wydatki poniesione na zatrudnienie odpowiedniej kadry. Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć zestawienie, jak jakość wykonywanej pracy przez jednego pracownika ma się do kosztów jego utrzymania.

Ciągle mówimy o pełnej księgowości jak o złu koniecznym, a tymczasem istnieją pewne korzyści https://skwp.krakow.pl/stowarzyszenie/stowarzyszenie-ksiegowych-w-polsce/wydawnictwo-rachunkowosc/. Oczywiście wiele firm dobrowolnie decyduje się na pełną księgowość, ponieważ dzięki niej zarząd jest w stanie stworzyć ogromną bazę informacji o wszelkich procesach finansowych, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie. Każda firma posiada odpowiednie oddziały zajmujące głównie polityką budżetową oraz podatkową i to właśnie takie oddziały korzystają najczęściej z wyżej wspomnianej ewidencji kosztów i dochodów.

Jeżeli decydujemy się na wynajęcie biura księgowego w Szczecinie, ponieważ pełna księgowość jest dla nas zbyt skomplikowana, to możemy liczyć na sporządzenie przez takowe biuro inwentaryzacji naszego majątku i zobowiązań. Są to wyznaczniki, które świadczą o kondycji finansowej naszej firmy. A więc pełna księgowość ma za zadanie rejestrowanie każdego nawet najmniejszego poruszenia się pieniędzy w naszej firmie, a do tego służy do rozliczenia podatków. Całą pełną księgowość możemy podzielić na: określenie roku obrotowego, wyznaczenie okresów sprawozdawczych, wycenę pasywów i aktywów, wyznaczenie wyniku finansowego a także samego sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych przez wyżej wspomniane wynajęte biuro.

Więc, jak rozliczać podatki?

Reasumując, jeżeli nie rokujemy, że nasze dochody przekroczą półtora miliona euro to możemy korzystać z innych form rozliczenia podatkowego. Jeżeli jedna przekroczymy ten limit to wówczas pozostaje nam tylko pełna księgowość. Dziękuję Ci za poświęcony czas oraz za zainteresowanie moim artykułem. Mam nadzieję, że chociaż w pewnym stopniu poszerzyłem twoją wiedzę w sprawach księgowości, a informacje zawarte w artykule przydadzą Ci przy otwieraniu działalności.