Jakie dofinansowanie do pompy ciepła? Ekolodzy biją na alarm, że konsekwencje zmiany klimatu odczuje nawet nasze pokolenie. W związku z tym przedstawiane są plany działania. Jeden z nich uwzględnia zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To przełoży się na zmniejszenie smogu i zanieczyszczenia powietrza. Inicjatywę podejmują nie tylko środowiska aktywistów, ale również firmy prywatne i co najważniejsze- państwo. W podejmowaniu decyzji  o zmianie pieca pomocne są dofinansowania na instalację pomp ciepła. Jednym z programów, które oferuje realną pomoc finansową na instalację pompy ciepła, jest Program Czyste Powietrze.

Jakie są założenia programu Czyste Powietrze?

 Pierwszym celem programu jest redukcja emisji pyłów i zanieczyszczeń wydzielanych do atmosfery, a także poprawa efektywności energetycznej. W punktach programu znajduje się między innymi informacja o instalacji rekuperacji. Co więcej, program uwzględnia unikanie zanieczyszczeń w przypadku nowo powstałych budynków jednorodzinnych. Jak to możliwe? Program przewiduje dofinansowania na montaż pomp ciepła, które są mniej szkodliwe dla środowiska niż inne rodzaje pieców. Dodatkową korzyścią jest możliwość docieplenia budynku i wymiany stolarki zewnętrznej. Ze względu na to, że koszt rekuperacji jest stosunkowo duży, wsparcie finansowe jest bardzo korzystnym rozwiązaniem.

W nowych budynkach można wykonać montaż pompy ciepła, kotłów gazowych kondensacyjnych czy systemów ogrzewania elektrycznego. Rodzaj dofinansowania i jego zakres uzależniony jest od indywidualnych wniosków. Kto może ubiegać się o wsparcie? Takie prawo mają osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Czas trwania programu, w tym również montaż rekuperacji przewidywany jest do 2029 roku. Warto z niego korzystać, by zwiększyć poziom czystości powietrza, ale również, aby podnieść standard swojego życia.

Jak ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Czystego Powietrze?

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czystego Powietrza można skierować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wniosek należy kierować do Funduszu, który położony jest najbliżej lokalizacji budynku, którego wniosek dotyczy. W przeciwnym razie wniosek nie zostanie nawet przyjęty do rozpatrzenia. W takim przypadku urzędnik powinien jednak podać informację o powodzie odrzucenia wniosku. Nie ma przeciwwskazań do ponownego jego złożenia, tym razem we właściwej placówce. Oprócz osobistej wizyty w urzędzie, można także przesłać go mejlem. Następnym krokiem jest przyjęcie wniosku przez urząd, a wcześniej rozpatrzenie czy zgadza się ze wszystkim wymogami formalnymi.

Na jaką formę pomocy może liczyć wnioskodawca? Może on otrzymać: pożyczkę, dotację albo pożyczkę łączoną. Kwota przyznanego wsparcia obliczana jest w odniesieniu do średniego miesięcznego dochodu, który przypada na jednego członka rodziny. Wysokość dofinansowania należy określić we wniosku. Może ona ulec zmianie w czasie rozpatrywania wniosku. Nie zmienia jednak kwoty dofinansowania. Pod uwagę brana jest wyłącznie pierwsza, wskazana kwota. Co to oznacza w praktyce? Najwyższe dofinansowanie, np. na instalację pompy ciepła mogą uzyskać osoby, które mają najniższe dochody. W związku z tym rodzina, która wykazuje, że średnie dochody na członka rodziny są mniejsze niż 600 zł, mogą liczyć na dopłatę około 90% wartości inwestycji. Wraz ze wzrostem dochodu, maleje dopłata. Procent dofinansowania spada proporcjonalnie o 10% przy wzroście dochodów o 200 zł (dochody wysokości 610 zł, dopłata 80%). Kolejnym warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest konieczność wniesienia wkładu własnego. Może on wynosić od 7000 do 53 000 złotych.

Jakie dofinansowanie na pompę ciepła?

Obecnie najdroższa pompa ciepła kosztuje 45 000 złotych. Natomiast powietrzna pompa ciepła 15 000 złotych mniej. Dofinansowanie na obie waha się- w zależności od dochodów- od 30 do 90%. Jaki zatem dofinansowanie można otrzymać? W przypadku pierwszej od 13 500 do 40 500 złotych, natomiast drugiej- od 9000 do 27 000 złotych. Więcej szczegółów na temat zasad finansowania i kosztach można uzyskać bezpośrednio w wybranym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub na stronie www Funduszu.

Jakie są pozostałe możliwości dofinasowania pompy ciepła?

Program Czyste Powietrze jest jedną z kilku opcji dofinansowania opracowaną przez rząd. Kolejne proekologiczne rozwiązania to zielone kredyty/ ekokredyty oferowane przez wybrane instytucje finansowe. W gronie banków, które dają taką możliwość wymienia się między innymi: Bank Ochrony Środowiska, Bank Zachodni, Getin Noble Bank, Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB-Bank czy Deutsche Bank. Inną metodą na uzyskanie pomocy finansowej jest fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR). W ramach współpracy z funduszem można otrzymać nawet 20% zwrot na koszty poniesione w ramach wykonania termomodernizacji własnego budynku mieszkalnego. Oprócz pompy ciepła w ramach proekologicznego podejścia, można wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Decydując się na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, cenę należy uwzględnić w planie prac. Można się również ubiegać o częściowe dofinansowanie kosztów.